arrow_back Wstecz
REGULAMIN  INTERNETOWEJ PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ B2B OMNIGENA

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady, tryb zamawiania i sprzedaży oferowanych produktów
i usług, za pośrednictwem Internetowej Platformy Sprzedażowej B2B OMNIGENA dostępnej pod adresem internetowym https://b2b.omnigena.pl

2. Internetowa Platforma Sprzedażowa B2B OMNIGENA jest prowadzony przez jej właściciela OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Święcicach,
ul. Pozytywki 7 (05-860 Płochocin) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064545, NIP 5342016254, REGON 01328337300000

II. Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego,  określający warunki i zasady korzystania z Internetowej Platformy Sprzedażowej B2B OMNIGENA.

Omnigena, Sprzedawca – właściciel Internetowej Platformy Sprzedażowej  B2B OMNIGENA wymieniony w I. p.2 Regulaminu 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Kontrahent - każdy podmiot, przedsiębiorca  dokonujący zakupów za  pośrednictwem Platformy, który jest zarejestrowany w Platformie i bazie danych Sprzedawcy  Omnigena oraz uzyskał indywidualny kod, login oraz hasło.

Platforma – narzędzie służące do składania zamówień dla zarejestrowanych Kontrahentów firmy Omnigena.

Zamówienie - oświadczenie woli Kontrahenta składane za pomocą formularza zamówienia zwanego Koszykiem i zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Składanie zamówienia odbywa się poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto - konto Kontrahenta w Platformie. Są w nim gromadzone dane podane przez Kontrahenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Platformie.

Rejestracja - proces polegający na zapisaniu przekazanych przez Kontrahenta danych celem umożliwienia Kontrahentowi korzystania z Platformy

Produkt - dostępna w Platformie rzecz ruchoma i usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kontrahentem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawarta między Kontrahentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy. 

Przedmiot transakcji – produkt/usługa wymienione i opisane na Platformie B2B. 

III. Informacje ogólne. Zasady korzystania z Platformy

Omnigena dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna.  Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się  do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji drogą  mailową lub telefonicznie. Opisy oraz zdjęcia towarów oferowanych w Platformie B2B mają charakter poglądowy  i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu towarów. Omnigena dokłada wszelkich  starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów były zgodne z rzeczywistością.  Jednakże Omnigena nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym  zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru, Kontrahent  zobowiązany jest do kontaktu z Działem Sprzedaży Omnigena Sp. j.  w celu uzyskania  niezbędnych informacji i wyjaśnień.

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Kontrahenta.

2. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kontrahenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest tylko po założeniu Konta i zalogowaniu się do Platformy.

3. Platforma przedstawia podstawową listę produktów wraz z precyzującymi je cechami. Lista produktów nie uwzględnia towarów oraz rozwiązań, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań Kontrahenta.

4. Oferowane do sprzedaży produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Ceny są widoczne tylko dla prawidłowo zalogowanego Kontrahenta Platformy B2B.

6. Ceny podane w Platformie są podane w polskich złotych i są cenami netto

7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kontrahenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o którym Kontrahent jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

8. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest:

   a)dostęp do Internetu

   b)przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

    -Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,

    -Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,

    -Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,

    -Opera w wersji nie starszej niż 12.11

   c)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Ogólny opis procesu rejestracji.

Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B jest możliwe tylko dla Kontrahentów współpracujących z Omnigena i zarejestrowanych w Platformie. Kontrahenci Omnigena zarejestrowani w bazie danych Sprzedawcy, którzy podali adres e-mail i zgłosili chęć korzystania z Platformy, posiadają możliwość korzystania z niej bez procesu rejestracji. Dane  adresowe z bazy danych Omnigena zostaną przepisane do konta Kontrahenta. Można również wprowadzić dodatkowy adres służący, jako alternatywne miejsce dostawy. Kontrahenci Omnigena zarejestrowani w bazie danych Sprzedawcy, aby ustalić swoje hasło powinni po przez klikniecie "Nie pamiętasz hasła?" - otrzymać na podany adres mailowy link do formularza zmiany hasła. Klikając w otrzymany link użytkownik otrzyma możliwość ustalenia hasła a tym samym dostęp.

10. Omnigena zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.

11. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby własnej działalnosci i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom. 

W przypadku udostępnienia loginu i hasła innym podmiotom i wystąpienia z tego powodu po stronie Omnigena szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

12. Omnigena zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu lub warunków Umów indywidualnych pomiędzy Kontrahentem a Omnigena.

13. Kontrahent wcześniej zostanie poinformowany przez Omnigena o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcie blokady. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu konto zostanie zablokowane.

IV. Zasady składania Zamówienia

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.

Zamówienia są przyjmowane przez Platformę całą dobę, 7 dni w tygodniu 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1 - zalogować się do Platformy ;

2 - wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” ;

3 - kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia”

4 - jeżeli Kontrahent oczekuje wysyłki produktów na inny adres niż podany w rejestracji to musi podać go w zamówieniu (modyfikacja przez pole "adresy + dodaj nowy adres"). Sprzedawca nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent. 

5 - wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy, płatności i zatwierdzić zamówienie. 

6 - po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia i następnie otrzyma potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia. Otrzymane i potwierdzone przez Platformę Omnigena zamówienie jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji. 

Zamówienia potwierdzone do realizacji do godziny 14:00 zwykle są wysyłane tego samego dnia. Zamówienia potwierdzone po godzinie 14:00 – mogą być realizowane w następnym dniu roboczym.

Weryfikacja i realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy sklepu stacjonarnego w dniach roboczych poniedziałek-piątek 8:00-16:00

V. Metody dostawy oraz płatności

Kontrahent może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1. Odbiór osobisty możliwy pod adresem sklepu stacjonarnego w siedzibie Sprzedawcy.

2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

Kontrahent może skorzystać z następujących metod płatności:

1. Płatność przy odbiorze w siedzibie sprzedawcy przy odbiorze lub u kuriera przy przesyłce pobraniowej.

2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3. Przedpłata.

Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz płatności można uzyskać mailowo lub telefonicznie w Dziale Sprzedaży Omnigena Sp. j. pod nr 22 722 22 22 w godzinach pracy sklepu stacjonarnego poniedziałek-piatek 8:00-16:00 w dni robocze.

VI. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kontrahentem a Sprzedawcą następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Omnigena.

2. W przypadku wyboru przez Kontrahenta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kontrahent obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3. W przypadku wyboru przez Kontrahenta płatności przelewem Kontrahent obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym na fakturze.

4. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. Dostawa Produktów do Kontrahenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kontrahentowi na stronach Platformy w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia.

VII. Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej dołaczonej do zakupionego produktu lub stanowiącej załącznik do instrukcji obsługi. Szczegółowych informacji w tym względzie udziela telefonicznie lub mailowo Dział Serwisu pod nr 22 722 49 77 w godzinach pracy sklepu stacjonarnego poniedziałek-piatek 8:00-16:00 w dni robocze.

VIII. Dane osobowe w Platformie Internetowej

1. Omnigena jest administratorem danych osobowych Kontrahentów zbieranych za pośrednictwem Platformy Internetowej B2B Omnigena jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kontrahentów zbierane przez Omnigena za pośrednictwem Platformy Internetowej  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kontrahent wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Kontrahentów Platformy Internetowej  mogą być: 

a. W przypadku Kontrahenta, który korzysta w Platformie Internetowej  ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Omnigena udostępnia zebrane dane osobowe Kontrahenta niezbędne dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Omnigena.

b. W przypadku Kontrahenta, który korzysta w Platformie Internetowej  ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Omnigena udostępnia zebrane dane osobowe Kontrahenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Platformie Internetowej. 

4. Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Kontrahent zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym Regulaminem przed złożeniem zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.).

5. Omnigena nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Omnigena nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.

6. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Omnigena Sp. j.

8. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy: sprzedaz@omnigena.pl bądź rafalkowalczyk@omnigena.pl

arrow_back Wstecz